Veterinär Wingefors

Jag svarar i telefon när jag hinner, men det säkraste sättet att nå mig är via MAIL.  

 Jag har ingen jour/beredskap utan hänvisar vid sådana tider på dygnet till jourhavande veterinär/djursjukhus.


Veterinär Wingefors

Jag är legitimerad veterinär sedan 2007.

Jag har arbetat både på hästsjukhus och smådjursjukhus (se CV)

Jag hyr framförallt ut mig själv som konsult till kliniker och djursjukhus

Jag har även en ambulatorisk verksamhet som veterinär som utgår från Karlstad. 

 


PETRA JERNFÄLT  WINGEFORS

Leg vet 2007


Curriculum vitae:

Veterinärutbildning

SLU - veterinärutbildningen Uppsala, Sverige 2003-2007

Allatorvos Studiomanyi egyetem Budapest, Ungern (första tre åren på utbildningen)

SVA - Examensarbete "parasiter hos importhästar" 2005-2006


Masters-utbildning veterinärmedicin :

VT 2018:

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och

sällskapsdjur, SLU 15.0 hp. Masters nivå

VT 2020:

Exercise physiology and rehabilitation for performance and injury prevention.

SLU 15.0 hp. masters nivå (avbruten pga covidläget)


Veterinär Wingefors

Startade egen verksamhet 2017 - nuvarande aktiv

Ambulatorisk veterinärverksamhet, samt konsulttjänster (se nedan)


First vet

April 2020 - nuvarande

konsult rådgivande videoveterinär


Stockholms djurklinik

2017-2019 konsult veterinär

En liten trevlig klinik i Bromma där jag huvudsakligen hyrdes in som kirurg


Norra djurakuten Göteborg

2021 konsult veterinär

En liten trevlig klinik i Alafors där jag huvudsakligen hyrdes in som kirurg


Lillerudsgymnasiet, Karlstad

2021  konsultveterinär och elevhandledning


Värmlands Hästsjukhus

April 2018 - september 2019

Utbildningstjänst/klinikveterinär


Evidensia Djursjukhuset Karlstad

2009-2016 anställd veterinär

2017-nuvarande konsultveterinär

På djursjukhuset påbörjade jag min specialistexamen.


Solstadens smådjursklinik

2005-2009 + 2016 anställd veterinär

Började min yrkeskarriär på Solstaden redan innan jag var färdigutbildad.


SLU hästklinik

2003-2007 Djursjukvårdare

Alla förekommande uppgifter dag och natt på hästsjukhuset. Arbetade extra där större delen av utbildningstiden, samt vikarierade på lov


Kurser:

(** = godkända specialist kurser)

2023 Hov, fång och endokrina sjukdomar - föreläsning&praktik

2022 Hovar och rörelseapparaten (digital kurs, O.Wattle)
2022 Idisslarmedicin (digital kurs)
2022 Kurs i hästjuridik
2021 Ceva derma day (digital kurs)
2021 Hästjuridik (digital kurs)
2020 Rehabilitering efter skada - hästsektionen

2019 Ultraljud häst

2019 Ryggproblem hos häst - hästsektionen

2019 Orthopedic rehabilitation of the athlete horse

2018 Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och

sällskapsdjur, 15.0 hp, SLU

2017 id-kontrollant häst, sept Falköping, okt Kristinehamn

2016 Kanin/gnagarkurs Roslagstull

2015 Hältkurs palpationsskolan

2015 Akuta hjärt&luftvägs sjukdomar**

2014 Endokrinologi steg 2**

2014 Strömsholms iva dagar

2013 Studiebesök RC Frankrike, the ageing cat

2013 Veterinärmötet SLU

2012 Blå stjärnan iva kongress

2011 Ultraljud, SLU Uppsala  **

2011 Intensivvård, KD djursjukhus

2011 Endokrinologi del 2  **

2010 Diabetes hos hund och katt, KD djursjukhus

2010 Linea alba snitt , kirurgikurs, Göteborg **

2009 Hjärtdiagnostik och medicinering hund, KD djursjukhus

2009 Diseases and disorder of the feline urinary system, Göteborg (jamaren)

2008 Fågelkurs, Cecilia Trägårdh, Helsingborg

2008 Kaninkurs, Cecilia Trägårdh, Knivsta

2008 Felin ortopedi, Spa Sunne

2007 Hältkurs, Strömsholm **

2007 Röntgenkurs, Blå stjärnan **

2007 Akutsjukvård exotiska djur, Blå stjärnan

2007 Anestesi och akutvård, Görel Nyman, Karlstad

2006 Ultraljud (+stogyn) ** SLU

2006 Tandkurs häst del1&2**, SLU, T Lundström, O Wattle